Kent Pietsch And His Interstate Cadet

Kent Pietsch And His Interstate Cadet

Kent Pietsch and his Interstate Cadet zooming through the sky at the 2015 Abbotsford Air Show.